יום הקציר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

נקה את הלוח על ידי הסרת כל פירות לפני שנגמר זמן לנקודתי ציון מרביים, על שלביו שונים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Board FruitMatching Android Harvest