לגדול לשמים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

להנחות את הצמחים ולגדל אותם לשמים.

בקרות משחק:
במשחק

Mouse Skill Plant Unity Webgl Thinking