Gomutobi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chuyển đến nướu răng cách nhấn phím mũi tên cho bạn. Hãy cẩn thận vì mọi cấp độ là phức tạp hơn!

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

KidsJumpingGomutobi