נערת אופנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

עיצוב הבגדים שלך ולראות איך זה משתלב על הבחורה, פוני ואת הגור.

בקרות משחק:
גרור את הבגדים עם העכבר על הילדה, פוני ואת הגור.

GirlDress UpFashion