Gimme 5 ของเล่น เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   01

ค้นหาความแตกต่างระหว่างสองรูปของเล่นต่างๆ

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

DifferenceAndroid DefaultGimmeToys