תן לי 5 צעצועים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

מצא את ההבדל בין שתיים תמונת צעצועים השונות.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

DifferenceAndroid DefaultGimmeToys