Thiên hà Golf trọng lực Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi tốt đẹp. Đây là một kết hợp của lực hấp dẫn trò chơi, sân golf và pinball.

Điều khiển:
Sử dụng trọng lực để cuộn tròn bóng xung quanh hành tinh vào hole.Left đen

FunnyGalacticGravityGolf