توپ رایگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

کنترل ragdoll و نگه داشتن توپ سبز را در هوا تا زمانی که ممکن است در حالی که اجتناب از گوی قرمز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureRagdollStickFreeBall