Bốn vấn đề màu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Khẳng định khu vực nhất với màu sắc của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillFourColorProblem