Hoa Quest Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Kết nối hai hoặc nhiều hoa bằng cách luân phiên các cành cây để xóa đi những gạch từ hội đồng quản trị trò chơi

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Board GirlTiming FlowerGirlsQuest