Frenzy ดอกไม้ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

จัดอย่างน้อย 3 ดอกในแนวตั้งหรือแนวนอน

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

Matching FlowerAndroid GirlsFrenzy