مبارزه با جهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

شما باید از سیاره خود را دفاع و نابود کردن دشمن.

کنترل بازی:
کنترل: کلید های فلش به حرکت می کند (یا A / S / W / D) آتش لیزری: M یا Z-Smarbomb به: N یا X-مکث بازی: فضایی

AdventureShootSpaceFightingUniverse