علاقه داشتن به ماجراجویی شلوار: 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13521 86.54% with 156 votes

آن جهانی دوم از شلوار علاقه داشتن به ماجراجویی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureFancyPantsWorld