F1 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מירוץ הדרך שלך המעגל של נצחון.

בקרות משחק:
.. 1 שחקן: מקשי חצים כדי להזיז

Shift כדי להשתמש טורבו

שחקן 2:

WASD כדי לזוז - מפתח לשימוש טורבו..

Racing