Droid khủng hoảng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Droid khủng hoảng là một người đầu tiên ego shooter tối với một xử lý khá đơn giản.

Điều khiển:

1-5 / nút cuộn của chuột / Phím Ctrl lại - - thay đổi vũ khí
Spacebar Mục tiêu / Shoot - chuột...

RobotsShootingActionShoot 'em UpDroidCrisis