Dottie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Dẫn đầu điểm qua các mê cung bối rối với những trở ngại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureDottie