Chấm và hạt Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Giúp đỡ các cô gái chọn một bộ đồ cho một bên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

GirlDress UpGirlsDotsBeadsDressup