dot2dot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

một trò chơi câu đố gây nghiện đẹp về kết nối các dấu chấm.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Drawing Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking