Ipumpkin - The Pumpkin đất Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Giúp ông Pumpkinhead để tìm bí ngô của ông bị mất trong nhảy này, chạy và rút ra trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng W, A, S, D để di chuyển và chuột để vẽ hữu ích nền tảng Pumpkinland.

AdventureDrawingObstacleCollecting IpumpkinLand