Doras Ride-cùng City Adventure Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   174 80.95% with 21 votes

Dora và mẹ cô đang đi tới thành phố cho một lễ hội. Họ cần phải tìm đường đến thành phố bằng cách đi ngang qua những con vịt con đầu tiên.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdverGirlsDorasRide-alongCityAdventure