مبارزه با سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مبارزه بر علیه هواپیماهای دشمن و وسایل نقلیه بمب زیر کلیک کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureFight