móc sâu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn, một tàu lặn nhỏ, được giao nhiệm vụ tiếp cận độ sâu của rãnh bằng móc vật lộn của bạn.

Điều khiển:
trong game

Mouse Skill Water Obstacle Collecting Html5 Retro Unity Webgl Pixel Art