Thành phố Smasher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Đưa vào các thành phố lớn.

Điều khiển:
A - đá - smashUp A - throwDows S - lửa smashSpacebar - nhảy

ActionCitySmasher