دارای گونه های برامده عسل هو پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی ما می رویم به لباس تا دوستانه دارای گونه های برامده عسل بو، یک شخصیت است که یک چهره بسیار مطرح است. شما می توانید از آن لذت ببرید با مقدار بینهایتی از لوازم جانبی موجود در بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsCheekyHoney-booDressup