قلعه درهم شکننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بار کردن جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود، هدف و سنگ آتش در قلعه در تلاش برای تسخیر پادشاهی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به هدف و پرتاب.

ActionMouse SkillCastleAndroid Smasher