קאריי נחש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   131 92.86% with 14 votes

להזיז את הנחש מבלי לגעת בזנב שלך.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי להנחות את הנחש.

ObstacleCollecting SnakeCaray