đại bác Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bắn đạn đại bác và tiêu diệt kẻ thù. kéo quả đạn pháo trên máy phóng về phía sau và nhắm và thả ra.

Điều khiển:
trong game

Shooting Blood Ball Mouse Skill Canon Html5