xương rồng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cactris là một trò chơi giải đố khối rơi với xương rồng màu phát triển ngoài tầm kiểm soát. kết hợp màu sắc để xóa xương rồng và ghi điểm, nhưng đừng để chúng phát triển quá lớn để bạn hết chỗ.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Arcade Tetris Android Html5 Retro Blocks Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking