Bit Crusher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đè bẹp người nghèo người tím nhỏ. Xem cơ thể họ phát nổ trong sidescroller này.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Bomb Timing