شفادهندگان آواتار زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   224 84.62% with 26 votes

راهنما Aang و باند سبز و فویل آتش.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

مطبوعات فاصله به شروع بازی.

PuzzleActionPlantsAvatarEarthHealers