אסטרואידים Ii השתוללות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

האסטרואידים החליטו לעלות אנושות agaist מתקפת נגד. להשמיד ולהרוג את הבוסים של 7 מושבות חיצוניות Earths בפרק זה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionAsteroidsRampage