פאניקה של אפל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   42 66.67% with 6 votes

דודג את התפוחים נכנסים לזמן רב ככל האפשר.

בקרות משחק:
מקשי חצים ימינה ושמאלה כדי להזיז.

ActionApplePanic