Apache Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Bạn có những gì nó cần để trở thành một xạ thủ apache, chống Taliban ở Afghanistan? Với Macy ed là phi công chuyên môn của bạn, bạn chỉ có thể có những gì nó cần. Nghe ngay bây giờ để tìm hiểu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ArmyAdventureActionInteractive FictionShoot 'em UpMouse SkillAircraftApache