סיור אופני בעלי חיים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לעשות הסיור ולעשות כמה מהלכי אופני אוויר חולים.

בקרות משחק:
עד מקשי חצים כדי להאיץ. מקש רווח כדי לקפוץ.
מקשי חצים מקש רווח
לעשות כמה טריקים.
ראה הוראות במשחק.

ActionSportsStuntsBicycleAnimalBikeTour