hoạt hình Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

giúp con vật này trong cuộc phiêu lưu của mình, loại bỏ tất cả các hộp khỏi đường đi của mình và nhảy lên chúng để bỏ qua khoảng trống giữa các nền tảng.

Điều khiển:
trong game

Platforms Mouse Skill Animal Side Scrolling Running Jumping Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Extreme Sport