một bài kiểm tra tình yêu đơn giản Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn có tò mò về tình yêu giữa bạn và một người bạn không? bây giờ thật đơn giản để tìm hiểu xem tình yêu có ở đó không. ngày valentine này bạn sẽ tìm ra! nhập tên của bạn, trả lời câu hỏi của chúng tôi và cuối cùng, bạn sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm tình yêu. thêm cặp của bạn vào danh sách, kiểm tra với một người bạn khác hoặc bắt đầu thử nghiệm từ đầu.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Girl Quiz Love Android Html5 Mobile Touchscreen