2112 همکاری - فصل 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

فصل دوم خنک 3D نفس تیرانداز بازی 2112 همکاری همراه با انیمیشن ها حتی بهتر است و فقط کمی سخت تر از بخش اول.

کنترل بازی:
1 بازیکن: انجمن ماوس - اکشن / هدف / شوت
صفحه 2 پخش: صفحه کلید را وارد کنید - اکشن / هدف / شوت.

ShootingActionShoot 'em UpGirlSeries2112CooperationChapter