2048 לגדול משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לגדל תינוק לילד, סטודנט, מבוגר או זקנים. משחק מגניב 1024 או 2048. השתמש בחצים או במקשי החצים כדי להזיז את התמונות ולהתנגש 2 מאותן תמונות כדי לאפשר לה לצמוח. כל רמה חדשה קשה יותר.

בקרות משחק:
במשחק

Matching Baby Android Html5 Mobile Touchscreen