יש לך מזל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   94 69.23% with 13 votes

השתמש בפריטים ברצף הנכון כדי לעשות את שינוי האי ולגדול.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

PuzzleAdventureInteractive FictionAndroid Lucky