Walk Wiggi เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   02

เดินไปรอบ ๆ ระดับโลภผลไม้เป็น Wiggi ของการออกแบบของคุณเอง

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศร - ย้าย
Spacebar -. ไป

AdventureFruitSeriesCollecting WiggiWalk