Wacko Race Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Những gì 's thật wacko về cuộc đua này? Ba điều: tốc độ tối đa, thiếu suy xét, và đi cho đến khi xe đua hạng nhỏ của bạn bay xa! Nhấp chuột của bạn để bắt đầu tốc độ và hướng quay. Tốc độ ban đầu có thể đạt được bằng cách nhấp chuột vào

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

DrivingMouse SkillRacingTiming WackoRace