Vlax משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

בVlax משחק הפלטפורמה שאתה מזיז את הדרקון קטן עם מסכת ג'ייסון על הקביים שלו לבועת היציאה של כל רמה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureVlax