Un Apetit משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

משחק סימולציה נהדר שבו אתה תפעל חנות מיץ טבעית, ולכן טבעית שיהיה לך לטפח את פירות וירקות משלך, כך שהמיצים הם טריים. הודות לכוח אדם המומחה שלך הפעילות החדשה שלך תהיה הצלחה גדולה!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureApetit