Ultrablock เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ทำลายบล็อกนั้นและป้องกันพวกเขาจากการเข้าถึงด้านบนของภาชนะ

ตัวควบคุมเกม:
คลิกที่กลุ่มสามหรือมากกว่ากลุ่มที่จะกำจัดพวกเขา. เธเธ t Don 'ให้บล็อกให้ไปด้านบน!

PuzzleUltrablock