Tuer Tuer Tuer משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   42 66.67% with 6 votes

יורה משחק מאוד אלים שבו אתה יורה גברים לבנים קטנים שאינם מזיק לאף אחד. חוץ מזה, אם בחרת שני או שלישי נשק, אתה לא רק להרוג אותם, אבל יהיה לפוצץ אותם לחתיכות ציור הקיר בדמם. לא מומלץ לילדים!

בקרות משחק:
עכבר -. לכוון / לירות 1-3
- נשק בחירה.

ShootingActionStickShoot 'em UpBloodGoreGunsViolenceTuer