تام و جری نقاشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8626 76.79% with 112 votes

رنگ عکس از تام و جری.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyJerryPainting