تام و جری بولینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   429 82.35% with 51 votes

بازی بازی بولینگ با تام و جری. فقط کلیک ماوس هنگامی که موقعیت مورد نظر رسیده است و انتشار آن اگر قرار است قدرت. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - کلیک کنید و آزادی.

SportsBowlingJerry