יום המשרד נמס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

הגדר בעולם ספר קומיקס בסגנון, אתה משחק כמו מר Heatbuster. שימוש בעכבר כדי ללחוץ על חפצים שונים, אתה חייב לקרר פריטים למטה כדי לעצור את השתייה די קשת האויב שלך הגב'מהמסת המשרד. לחץ
על אובייקט מחומם יעד פועם ויופיע. לחץ שוב כשזה קטניות סמוכים למרכז כדי לקרר אותו. האם אתה יכול לסכל שתייה די גב'' s עלילה שפלה, אתה יכול לשרוד את היום במשרד נמס?


בקרות משחק:
לשיר בעכבר כדי ללחוץ על חפצים שונים, אתה חייב לקרר פריטים למטה כדי לעצור את השתייה די קשת האויב שלך הגב'מהמסת המשרד. לחץ
על אובייקט מחומם יעד פועם ויופיע. לחץ שוב כשזה קטניות סמוכים למרכז כדי לקרר אותו

HeatSuper HeroOfficeMelted