Bơi Doll Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cô bé của chúng tôi muốn đi đến hồ bơi để học bơi để chuẩn bị cho mùa hè. Tuy nhiên, nó cũng là cơ sở để chăm sóc mùa này thời trang khía cạnh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsSwimDollDressup