סתיו סופר Go Go משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

תפוס את המטבעות וטנדרים אחרים כמו שאתה לבל הולך מחוץ למסך. מירוץ נגד AI.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חיצים שמאלה וימינה או A / D כדי לזוז.

PlatformsRacingCollecting SuperFall